Kerkdienst Pasen

Kerkdienst Pasen
Datum 1 april 2018
Tijd 10:30 uur

Pasen is het feest van de overwinning van het licht op de duisternis, van het leven op de dood. Jezus’ opstanding is daarvan het teken. In de evangelien is er een hele waaier aan opstandingsbeelden. Daarnaast wordt Pasen in sommige gedichten en liederen in verband gebracht met de lente.

Pasen als een nieuwe lente. Kan dat beeld ons helpen het Paasmysterie te verstaan? Kan het daarmee ook tot een beeld worden voor onze eigen ‘kiemkracht’: dat er in ons iets nieuws ‘ontkiemt’, zoals bij zaden en bollen?

Voorafgaand aan de dienst is er een paasontbijt voor alle kinderen en hun (groot) ouders. Opgave via readriaanse@gmail.com.

Deze dienst wordt ook opgeluisterd door ons koor. Tevens Kom in de kring en jeugdkring waarin we het over Pasen gaan hebben.

Voorganger: Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi.

Liturgie

Agenda