Kerkdienst Openingsdienst

Kerkdienst Openingsdienst
Datum 1 september 2019
Tijd 10:30 uur

Voorgangers: ds Antje van der Hoek en ds Reinhold Philipp

Feestelijke openingsdienst met naprogramma. Met kinderdienst.

Thema: ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, in alles de liefde’

NaProgramma

10.30 uur Feestelijke kerkdienst
11.30 uur Presentatie jaarprogramma door Geert Hamaker
11.45 uur Koffie en lunch
12.30 uur Workshops
13.15 uur Afsluiting door Hans Jacobi

Toelichting workshops:

1. Poëzie lezen. Met Ingrid de Bonth in de bibliotheek. Samen lezen en ervaren van poëtische teksten rond het jaarthema ‘in alles de liefde’. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen.

2. Zingen. Met Hans Jacobi in de tuinzaal. Luisteren naar muzikale liefdesuitingen. We gaan luisteren naar een aantal onaangekondigde muziekvoorbeelden, betrekking hebbend op (uiteenlopende vormen van) de liefde. Na ieder fragment houden we een open discussie over wat ons hier raakt, al dan niet. Het is geen quiz. We hoeven geen componisten of popartiesten te raden, we worden niet getest op kennis. Onze eigen muzikale beleving is het onderwerp.

3. Dansen. Met Marleen van Leeuwen in de kerkzaal. Marleen van Leeuwen-van der Meer leerde deze vorm van dans (Sacred Dance) kennen in 2009. Het zette voor haar een proces in gang om, al dansend, de grote dingen van het leven dieper te ervaren. Uiteindelijk volgde zij de driejarige opleiding tot docente. Het werd voor haar een weg met veel dans, muziek, literatuur en poëzie en deze weg gaf haar de mogelijkheid om steeds meer te worden wie zij is en steeds weer te beleven dat er meer is dan het “ik” en “de ander”. Aan de workshop kan iedereen die enigzins goed ter been is deelnemen. Het gaat vooral om het plezier in het samen bewegen, dansen!

Liturgie 

Agenda