Kerkdienst o.l.v. Pieter Hartevelt

Kerkdienst o.l.v. Pieter Hartevelt
Datum 2 augustus 2020
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Pieter Hartevelt 

Mijn naam is Pieter Hartevelt. Bijna mijn hele leven heb ik in Katwijk gewoond en ben een echte ‘Katteker.’ Een aantal jaren geleden ontmoette ik mijn huidige partner met wie ik sindsdien samenwoon in Rijswijk. Mei 2018 hebben we onze relatie verduurzaamd met een geregistreerd partnerschap. Van huis was ik Nederlands Hervormd, maar rond mijn 20e kwam in aanraking met de Pinksterbeweging. Dit bleek uiteindelijk geen goede match. Later kwam ik in contact met de Remonstranten waarmee wel een klik was. Zo heb ik in Leiden belijdenis gedaan en werd lid.Ik heb theologie gestudeerd aan de VU en ben later aangeschoven bij het Remonstrants Seminarium. In 2018 heb ik stage gelopen bij de Remonstranten in Den Haag. Tot 2019 was ik pastoraal werker bij de Doopsgezinden in de Zaanstreek. In 2019 werd ik aangenomen als geestelijk verzorger bij Cardia, locatie Landscheiding, in Den Haag.

 

Er mogen maximaal 40 personen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven voor de dienst is verplicht via de mail: remondenhaag@hetnet.nl of tel: 070-3250779. U kunt zich opgeven via de mail tot vrijdag 13.00 uur. 

Liturgie

Bezoekersprotocol

Agenda