Kerkdienst o.l.v. ds. Rien Lutmers

Kerkdienst o.l.v. ds. Rien Lutmers
Datum 16 juli 2023
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Rien Lutmers

Organist: Hans Jacobi

Even voorstellen

Zondag 16 juli hoop ik voor te gaan in de dienst. Al eerder ging ik af en toe voor en ik vind het dan ook fijn om weer in uw midden te zijn.

Mijn naam is Rien Lutmers, mijn theologie studie deed ik aan de VU (kandidaats) en aan de Rijksuniversiteit Leiden (doctoraal) Mijn hoofdvak was godsdienstfilosofie bij prof H.J.Heering en later bij prof. Han Adriaanse. Daar kwam ik in contact met de Remonstrantse traditie die ik zeer respecteer.

Zelf ben ik als predikant in de gezondheidszorg werkzaam geweest. De reden was dat ik als theoloog direct in de maatschappij wilde staan.

Daarom ben ik niet zozeer gericht op één kerkgenootschap maar voel ik mij verbonden met de Kerk met een grote K; de gemeenschap van alle gelovigen.

Alle tradities hebben aspecten die enerzijds de veelzijdigheid van het christelijk geloof laten zien maar helaas bij sommige tradities ook absolutisme en geborneerdheid.

In 2010 ben ik gestopt met het ziekenhuispastoraat omdat het ondanks vele pogingen niet goed lukte om met de  geestelijke verzorging als  een volwaardige dienst binnen het ziekenhuis te functioneren.

Inmiddels had ik rechten gestudeerd en ben daarna verder gegaan in een eigen juridisch adviesbureau, met als specialisatie gezondheidsrecht.

Het thema in de dienst is: ‘Zonde Revisited’ Dat woord zonde wordt weer veel (in een seculier verband) genoemd. Het leek me een reden om daar weer eens mee bezig te zijn.

 We lezen daarbij o.a  (korte fragmenten) uit Romeinen 6

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

Liturgie

Agenda