Kerkdienst o.l.v. ds. Marijn Vermet

Kerkdienst o.l.v. ds. Marijn Vermet
Datum 17 maart
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Marijn Vermet

Organist: Hans Jacobi

Ik stel me even aan u voor.

Ik ben geboren in Leiden en opgegroeid in Voorschoten als oudste binnen een gezin van 3. Van jongs af aan ben ik vertrouwd met het Vrijzinnig Protestantisme. Als gezin bezochten we met regelmaat kerkdiensten in de Lokhorstkerk in Leiden, de Vrijzinnig Hervormden in Oegstgeest, maar ook de dorpskerk in Voorschoten was een plek waar we ons thuis voelden. Mijn vader zei altijd: ‘Neem de Bijbelverhalen nu niet allemaal letterlijk, want dan maak je God te klein’.

Op mijn 12e verhuisde ik naar Culemborg. Hier ging ik naar de Middelbare School. Op mijn 18e verhuisde ik naar Leiden, waar ik theologie heb gestudeerd met als hoofdvak Missiologie en Oecumenica en als bijvak Slavistiek. Wie nu verwacht dat ik perfect Russisch spreek, moet ik helaas teleurstellen. Maar ik weet wel het een en ander over de geschiedenis van voormalig Joegoslavië en de beginselen van het Servo-Kroatisch heb ik onder de knie. (Hoewel je tegenwoordig moet zeggen Servisch en Kroatisch).

Mijn eindscriptie schreef ik over het gedachtegoed van een bekende Servische bisschop die leefde in het begin van de 20e eeuw. Hij was zeer geliefd en bekend binnen de Europese Oecumenische Gemeenschap van Kerken, maar ook onder Servisch nationalisten vond hij veel gehoor. Oecumenisch denken en Servisch nationalisme waren twee zaken die ik niet goed met elkaar in verband kon brengen, vandaar mijn interesse en mijn onderzoek in mijn studietijd.

Na een uitgebreide studententijd, verhuisde ik op mijn 28e naar Middelburg. De liefde bracht mij daarnaartoe. Mede doordat mijn familie van vaderskant oorspronkelijk uit Zeeland komt, vond ik dit extra leuk. De relatie met mijn toenmalige vriend heeft geen standgehouden, maar in Zeeland woonde ik heel graag. De rust, ruimte en het weidse landschap deden mij goed en na enige tijd kon ik aan het werk als geestelijk verzorger en als opbouwwerker binnen een PKN-Gemeente. Na enkele jaren, om precies te zijn in 2011 las ik dat er een vacature was in Doopsgezind Aardenburg. Deze vacature leek mij helemaal te passen. Een prachtige plek in Zeeland, een Vermaning met historie en een fijne sfeer. Bovendien sprak het mij aan dat Doopsgezinden het belang van kleine groepen op waarde schatten. Er is natuurlijk meer maar dat hoop ik op een ander moment met u te delen.

Ik heb het 9 jaar heel goed gehad in Aardenburg en ben ook van de regio gaan houden (Ik hoop niet dat dit te pathetisch klinkt).

Tegelijkertijd voelt het nu ook bijzonder goed om de volgende stap naar Den Haag te hebben gemaakt. De stad en een stedelijke gemeente brengen weer andere uitdagingen met zich mee dan het platteland. Samen met u onderzoek ik graag de wegen van vrede en recht (zoals dat zo mooi in de profielschets stond) die we in de komende jaren met elkaar kunnen gaan.

Graag tot ziens,

Marijn Vermet

Marijn Vermet

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

Liturgie

Agenda