Kerkdienst o.l.v. Madelief Brok

Kerkdienst o.l.v. Madelief Brok
Datum 19 juli
Tijd 10:30 uur

Voorganger: Madelief Brok

Madelief Brok is opgegroeid in Amersfoort in een katholiek gezin. Toelichting: “Op mijn achttiende ging ik in Nijmegen antropologie studeren en
haalde daarna mijn lesbevoegdheid voor het vak maatschappijleer.
Toen al kon ik van studeren niet genoeg krijgen en deed ik naast mijn baan in het onderwijs een opleiding
tot regisseur en dramadocent aan de toneelacademie in Maastricht.
Na ruim tien jaar onderwijs en verschillende theaterprojecten ging het toch weer kriebelen.
Ik wilde iets anders en ik miste diepgang. In mijn zoektocht sprak ik met Christa Anbeek, de hoogleraar aan het Remonstrants seminarium.
Haar kleinzoon is ongeveer even oud als mijn zoontje en bij de Remonstrantse gemeente in Utrecht, waar ik ongeveer 10 jaar vriend ben, kwamen we elkaar regelmatig tegen bij de kindercrèche. In deze gesprekjes suggereerde zij het nieuwe tweejarige traject: het seminariumjaar in combinatie met een master theologie aan de VU. Ik voelde meteen dat ik deze suggestie heel serieus wilde nemen. Mensen vragen mij wel eens, wilde je opeens predikant worden? Nee ,dat was niet opeens. De ‘ja’ in mij is vanaf dat gesprek steeds groter geworden en het voelt als een waardevol proces. Alvast enorm bedankt dat ik bij jullie mag oefenen en leren. Op de foto zien jullie mij als trotse moeder van mijn dochter van inmiddels 3 jaar”.

 

Er mogen maximaal 40 personen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven voor de dienst is verplicht via de mail: remondenhaag@hetnet.nl of tel: 070-3250779. U kunt zich opgeven via de mail tot vrijdag 13.00 uur. 

Liturgie 

Bezoekersprotocol

Agenda