Kerkdienst met Poëzie

Kerkdienst met Poëzie
Datum 13 maart
Tijd 10:30 uur

Voorganger: Ds. Reinhold Philipp, samen met Ingrid de Bonth

Thema: Heimwee

Bijbeltekst: Psalm 137:1

Aan Babels stromen zaten wij gevangen.
Daar weenden wij van weemoed en verlangen.

Heimwee – op Wikipedia wordt een korte en mooie omschrijving gegeven van dit veelbetekenende begrip: van heim (huis) en wee (pijn) – heimwee is het pijnlijke gemis van thuis, het gevoel van verlangen naar huis, of algemener gezegd, naar de geborgenheid en de zekerheden van het bekende. Daar kan gemakkelijk ook het pijnlijke gemis van een ander of de ander aan worden toegevoegd. Een verlangen tot hereniging. Een verlangen om weer thuis te kunnen en mogen komen…

Tijdens deze poëziedienst zullen we stilstaan bij gedichten waarin heimwee op verschillende manieren tot uitdrukking wordt gebracht. En in meerdere betekenissen van het woord.
Ingrid de Bonth zal een poëzieoverdenking verzorgen waarin dit zo voelbare begrip centraal zal staan.

Om mijn oud woonhuis peppels staan
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
een smalle laan
van natte blaren, het vallen komt.

Het regent, regent eender te horen
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
en altijd door en
den treuren uit, de wind verstomt.

Het huis is hol en vol duisternis
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
gefluister is
boven op zolder, het dakgebint.

Er woont er een voorovergebogen
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
met lege ogen
en die zijn vrede en rust niet vindt.

(J.H. Leopold, in: Verzen, 1912)

Klik hier om u aan te melden voor de kerkdienst. 

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

 

Liturgie 

Boekje met gedichten

Agenda