Kerkdienst met ds. Martine Wassenaar

Kerkdienst met ds. Martine Wassenaar
Datum 11 juli
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Martine Wassenaar

Sinds januari 2018 is ds. Martine Wassenaar de parttime predikant van het Open Pastoraat te Gorinchem. Daarnaast is zij werkzaam in haar eigen praktijk: De Pleisterplaats, als geestelijk verzorger in de eerstelijnssector en druk bezig om een centrum voor levensvragen op te richten voor de regio Drechtsteden -Gorinchem.  Ze heeft in Leiden theologie gestudeerd. Sinds 2008 werkte ze als geestelijk verzorger in Leiden en als Remonstrants/vrijzinnig predikant te Boskoop.

Daarvoor was zij werkzaam in de zorgsector als wijkverpleegkundige, beleidsmedewerker en coördinator klachtopvang in de gezondheidszorg en als coördinator mantelzorgondersteuning.

Agenda