Kerkdienst Geloof als bouwplaats

Kerkdienst Geloof als bouwplaats
Datum 17 juni 2018
Tijd 10:30 uur

Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. (Prediker 3:3)

Is deze uitspraak van Prediker ook van toepassing op het huis van ons geloof?

Op een dag wandelde Franciscus van Assis in de buurt van de kerk van de heilige Damianus. Deze was zo oud dat zij nagenoeg op instorten stond. Hij voelde de innerlijke drang om de kerk binnen te gaan en er wat te bidden. Hij wierp zich voor de afbeelding van de gekruisigde op de grond. Tijdens zijn gebed werd hij overweldigd door een bijzonder rijke, geestelijke troost. Met tranen in de ogen keek hij op naar het kruis van de Heer. Op dat moment hoorde hij met eigen oren een stem vanaf het kruis heel duidelijk tot hem zeggen: “Franciscus, ga mijn huis herstellen! Je ziet toch dat het geheel aan het vervallen is.”

Bij huizen die gestut moeten worden om niet in te storten, denken we in Nederland gauw aan huizen in Groningen. Maar misschien heeft ook de (onze) kerk een grondige renovatie nodig (ecclesia semper renovanda) om aardbevingen of stormen of de tand des tijds te kunnen doorstaan? Lijkt misschien ook ons persoonlijk geloof op een gebouw, op een huis dat afgebroken en opnieuw opgebouwd moet worden of waar in ieder geval af en toe renovatiewerkzaamheden vereist zijn?

Voorganger: ds Reinhold Philipp

 

Liturgie

Agenda