Dienst over de schilder Jan Mankes

Dienst over de schilder Jan Mankes
Datum 10 juni 2018
Tijd 10:30 uur

In deze dienst staat de schilder Jan Mankes (1889 -1920) centraal. Mankes is wel “’Hollands’ meest verstilde schilder” genoemd. Hij overleed op jonge leeftijd, maar liet een bijzonder oeuvre na. Ook boeiend is zijn band met de eerste Nederlandse predikante, Dr Anne Zernike. In het Friese dorpje Bovenknijpe, waar zij, in de doopsgezinde gemeente, haar eerste standplaats had, leerden zij elkaar kennen. Hoewel het huwelijk, vanwege Jan Mankes’ overlijden, slechts korte tijd duurde, hebben beiden elkaar op levensbeschouwelijk (verhouding godsdienst en kunst) en ethisch vlak diepgaand beïnvloed.

Voorganger in deze dienst is Ds Antje van der Hoek i.s.m. kunsthistorica Nini Jonker, die tussen 1972 en 1999 werkte bij de afdeling Educatie in het Gemeentemuseum Den Haag.  Hans Jacobi bespeelt het orgel.

Tevens Kom in de kring en jeugdkring met het thema: Tijd om vrij te zijn.

Liturgie

Agenda