kerkdienst en avondmaal Werelddiaconaat

kerkdienst en avondmaal Werelddiaconaat
Datum 4 februari 2018
Tijd 10:30 uur

Ontheemd

Deze dienst wordt mede voorbereid door leden van de diaconale commissie. Zij kozen voor het thema: ontheemd. Uiteraard denken we bij ‘ontheemd’ aan de vele miljoenen mensen die wereldwijd huis en haard hebben verlaten op de vlucht voor oorlog en geweld.

In de brief aan de Hebreeën wordt de gedachte breder getrokken. De vreemdeling is een voortdurend teken dat ook wij ‘hier geen blijvende stad’ hebben. De auteur van deze brief vraagt zich af of we niet allemaal ‘vreemdelingen en gasten’ zijn op deze aarde.

Wat betekent dit voor onze gastvrijheid tegenover ontheemden die bij ons toevlucht zoeken en tegenover vreemdelingen en gasten die bij ons een nieuw bestaan op willen bouwen?

Tijdens deze dienst delen we ook met elkaar brood en wijn. Naar oud remonstrants gebruik is iedereen welkom om ook hieraan deel te nemen.

Iedereen is welkom!

Voorganger: ds Reinhold Philipp m.m.v. leden van de diaconale commissie

Liturgie

Agenda