Bijzondere Kerkdienst

Datum 23 oktober 2016
Tijd 10:30 uur

De Emmaüsgangers

De gebeurtenissen van Goede Vrijdag (kruisweg, kruisiging, afname van Jezus van het kruis) en het verhaal van de Emmaüsgangers hebben de eeuwen door steeds weer tot de verbeelding van gelovigen en niet-gelovigen ge-sproken. Diverse kunstenaars hebben zich hierdoor laten inspireren. In de diensten komen verschillende kunstwerken aan bod. Hoe hebben zij het verhaal verbeeld? Hebben zij met hun interpretatie onze verbeelding beïnvloed en/of veranderd?

Met medewerking van Nina Jonker en Hans Jacobi

Nini Jonker is kunsthistorica. Tussen 1972 en 1999 heeft zij gewerkt bij de afdeling Educatie in het Gemeentemuseum Den Haag. Zij heeft samen met Hans Jacobi aan vele Woord-, beeld- en klankdiensten van Johan Goud meegewerkt.

Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag.

Voorganger: ds Reinhold Philipp

Liturgie

Agenda