Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp samen met Bram Rutgers van der Loeff

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp samen met Bram Rutgers van der Loeff
Datum 10 oktober 2021
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Reinhold Philipp samen met Bram Rutgers van der Loeff

Een tollenaar als voorbeeld

Bijbeltekst: Lukas 19:1-10 & Psalm 8: 4-7

Sinds de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn belastingambtenaren niet erg populair meer. In Bijbelse tijden was dit al weinig anders.
Dat Jezus op bezoek ging bij de hoofdtollenaar Zaccheüs baarde dus – zacht gezegd – opzien. In zekere zin merkwaardig.
Want als Psalm 8 de lof zingt van de mens – ‘U hebt hem bijna een god gemaakt’-, wordt daar geen uitzondering gemaakt voor minder eerbiedwaardige beroepen.
Ook de renaissance-humanist Pico della Mirandola maakte geen uitzonderingen toen hij in 1486 instemmend Psalm 8 én ‘de ouden’ citeerde: ‘niets bewonderenswaardiger dan de mens’. De vraag is (ook nu): hoe maak je die hoge verwachtingen waar? Wat kunnen we daarin leren van Zaccheüs? Zijn nieuwsgierigheid?                                                                   

Bram Rutgers van der Loeff is econoom. Hij werkte van 1989 tot 2008 bij ondernemersorganisatie VNO-NCW, waar hij zich bezighield met maatschappelijk ondernemen en met  levensbeschouwing en ondernemerschap. Sinds 2019 is hij lid van de kerkenraad.

 

 

 

 

De kerkdienst is live of terug te kijken via Kerk TV. Klik hier om de kerkdienst te bekijken.

Liturgie 

Agenda