Themadienst over Rechtvaardigheid

Themadienst over Rechtvaardigheid
Datum 27 september 2020
Tijd 10:30 uur

 

Ds Antje van der Hoek in samenwerking met Wouter Jan Spek

Zondag 27 september

Recht en gerechtigheid: het zijn begrippen die we in de hele Bijbel tegenkomen. Bijvoorbeeld bij Amos, profeet uit de achtste eeuw voor Christus, die fel van leer trok tegen de verwaarlozing van recht en gerechtigheid door zijn tijdgenoten. ‘Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek’ is wat hij hun daartegenover voorhoudt. Ook de Psalmen kennen over deze thematiek prachtige poëtische beelden: ‘goedheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar’. In de zogeheten wijsheidsliteratuur worden rechtvaardigheid en wijsheid met elkaar verbonden, al is daar bij Prediker ook de relativerende noot te vinden, daarin niet te overdrijven, de dwaas en de wijze treft immers uiteindelijk hetzelfde lot: zij sterven. En dan is er natuurlijk ook de stem van Jezus in de Bergrede met zijn oproep tot het overvloedig doen van gerechtigheid. Om meer dan het gewone te doen, niet te handelen volgens het weegschaalmodel maar als iemand je dwingt één mijl op te lopen twee met hem of haar mee te lopen. En zeer bekend tenslotte is Jezus’ reactie op de oproep tot steniging van een overspelige vrouw (Joh. 8:7): ‘Wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Want zonder zelfreflectie en bezinning gaat het niet.

In deze dienst brengt Wouter Jan Spek deze Bijbelse stemmen in verband met de weerbarstige praktijk van zijn werk bij de rechterlijke macht.

mr. Wouter Jan Spek is als advocaat-generaal verbonden aan het ressortsparket te Den Haag.

Opgave is verplicht (max 50 personen) via 070-325779 of via remondenhaag@hetnet.nl.

Liturgie

Bezoekersprotocol

 

Agenda