Kerkdienst 11 augustus

Kerkdienst 11 augustus
Datum 11 augustus 2019
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Martine Wassenaar

Ds.Martine Wassenaar is sinds januari 2018 de parttime predikant van het Open Pastoraat te Gorinchem.
Daarnaast is zij werkzaam in haar eigen praktijk: De Pleisterplaats, als geestelijk verzorger in de eerstelijnssector en
druk bezig om een centrum voor levensvragen op te richten voor de regio Drechtsteden -Gorinchem.
Ze heeft in Leiden theologie gestudeerd. Sinds 2008 werkte ze als geestelijk verzorger in Leiden en als Remonstrants/vrijzinnig predikant te Boskoop.
Daarvoor was zij werkzaam in de zorgsector als wijkverpleegkundige,
beleidsmedewerker en coördinator klachtopvang in de gezondheidszorg en als coördinator mantelzorgondersteuning.

 

Liturgie

Agenda