Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 14 juli 2019
Tijd 10:30 uur

Voorganger: Greteke de Vries

Het thema is Niets dat mij ontbreekt

Hoe zou het komen dat vluchtelingen in ‘mijn’ gemeente in Amsterdam kunnen zeggen: “ik kom niks te kort”? Huis en haard hebben ze verlaten, hier in hun nieuwe land struggelen ze met regelgeving, werk en huisvesting, elk kent grote onzekerheid over hun toekomst, en toch: het is goed! Hun mentale kracht putten ze uit hun vers ontdekte christelijk geloof. Op een manier die mij ontroert en inspireert. Graag vertel ik u daarover.

 

Greteke de Vries studeerde theologie in Leiden (1981-1988, 1992/1993). Zij begon als Hervormde studentenpredikant in Groningen,
maar vervolgde haar predikantschap bij de remonstranten van Twente, Amersfoort en Bussum. Sinds 1 juni 2017 is zij predikant van de Muiderkerk,
een PKN-gemeente in Amsterdam Oost. Zij is vriend van de remonstranten.
Haar specialisme is pastoraat als bijdrage aan dialoog tussen mensen die met elkaar in de knoop zijn geraakt,
vanuit haar vertrouwen dat door God er altijd nog van alles mogelijk is. Ook haar diensten kenmerken zich door een pastorale inslag.
Al jarenlang is ds De Vries eens per jaar gastpredikant in Den Haag.

 

Liturgie

Agenda