Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 30 juni 2019
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds I.L. Tan

Mw. I L. Tan is remonstrants predikant en diende als interim-predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ´De Grote Kerk door de week´ in Haarlem.

 

Liturgie

Agenda