Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 12 mei 2019
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Johan Goud

Jubilate is een traditionele liturgische typering van deze vierde zondag van Pasen – naar de beginregels van een oeroud joods lied: ‘Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam’. Juichen. Als je allerlei somber stemmende feiten op een rij zet, komt die oproep wereldvreemd over. Arnon Grunberg stelde onlangs vast dat de realiteit van de oorlog alle vormen van naïef geloof (in God of mens) doet wankelen. Hij komt uit bij ‘gebroken zijn en toch een klein beetje vertrouwen’. Dat is iets, al is het nog lang geen jubelzang. We lezen bijbelgedeelten over het verwachten, het geboren worden en het kindzijn. Deze onder andere: ‘Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen’ (Joh.16:20).

Agenda