Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 28 oktober 2018
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Johan Goud samen met Christian Modehn

Na de dienst zal ds Johan Goud in gesprek gaan met de Duitse theoloog/filosoof Christian Modehn over Thomas Mann. 

Een dienst en aansluitend gesprek over de vraag ‘Waarop het aankomt’.
Na de dienst spreekt de in Berlijn wonende journalist-filosoof-theoloog Christian Modehn
over de kerkelijke situatie in Duitsland, in het bijzonder over zijn enthousiasme voor de remonstrantse, vrije vorm van kerk zijn.
Modehn verwacht van de kerken dat zij zich maatschappij- en cultuurkritisch opstellen.
In Berlijn heeft hij een groep mensen in een ‘godsdienst-filosofische salon’ om zich heen verzameld en vraagt hij veelvuldig aandacht voor de Nederlandse, remonstrantse traditie.

De aanleiding om dit te organiseren vormt de rede die de grote Duitse auteur Thomas Mann in 1955 in de remonstrantse kerk in Den Haag hield (en die ons gemeentelid Ancel van Royen opspoorde). Mann schreef hem ter gelegenheid van de 150ste sterfdag van Friedrich Schiller. Aan het eind geeft hij in klassiek humanistische woorden aan, waarop het zijns inziens aan komt: ‘de vorming van een beter begrip, zuiverder principes, een edeler gezindheid’ opdat de mensheid niet doorgaat haar ondergang tegemoet te rennen.

Wat kunnen en moeten kerken,
vooral de vrijzinnige kerken,
daaraan bijdragen?

 

Liturgie

 

Agenda