Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 14 oktober 2018
Tijd 10:30 uur

Het recente WRR-rapport over de ‘nieuwe verscheidenheid’ heeft het weer eens laten zien. Zoals andere grotere steden is ook Den Haag een gesegregeerde stad, van mensen van allerlei etnische en religieuze achtergrond. Het geldt eens te meer voor moslims en niet-moslims, die veelal in eigen wijken wonen en waarbij het contact zich beperkt tot vluchtige ontmoetingen, op straat of in de tram. In deze dienst willen we hieraan tegenwicht bieden. Sociaal onderneemster Fatima Akchar zal ons, uitgaand van haar favoriete Korantekst, iets vertellen over haar geloofsontwikkeling en over haar kijk op onze samenleving.

Fatima Akchar is geboren in Marokko en op driejarige leeftijd in 1987 naar Den Haag verhuisd.  Daar ervoer zij hoe het is om op te groeien met verschillende culturen om haar heen, met de daarbij behorende uitdagingen, verwachtingen en voordelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een sterk ontwikkelde bi-culturele identiteit en een visie op een verrijkende toekomst.

Eén van haar rolmodellen, Martin Luther King jr. zei eens: “Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” Dit heeft haar ertoe gebracht om haar organisatievermogen, praktijkkennis en expertise in 2014 in te zetten ten behoeve van haar burgerinitiatief United Lights, waar het Rolmodellen Bureau uit is voortgevloeid. Dit is een platform om rolmodellen uit de 21e eeuw zichtbaar en vindbaar te maken en een podium te bieden waarmee hun invloed wordt versterkt. Zie ook:http://www.unitedlights.nl/overunitedlights en http://rolmodellenbureau.nl/fatimaakchar.

Dienst o.l.v. Ds Antje van der Hoek, samen met Fatima Akchar

Liturgie

Agenda