Kerkdienst met thema … Een deel van de Geest….

Kerkdienst met thema … Een deel van de Geest….
Datum 30 september 2018
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Reinhold Philipp samen met Jacques Zwaan

Thema: …Een deel van de Geest…

Bijbelteksten: Numeri 11: 24-29 en Markus 9: 38-50

Jacques Zwaan werkte lang ten dienste van de hedendaagse beel-dende kunst. Hij doet dat nu nog als vrijwilliger. Ook was hij een aantal jaren jongerenpastor. In de jaren 70 van de vorige eeuw studeerde hij een poos theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Later heeft hij de studie hernomen aan de Universiteit Leiden en afgesloten aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij houdt van rituelen, symbolen en esthetiek in de liturgie. Ge-dachtig aan wat de verteller van het Johannes evangelie de Jezus-gestalte in de mond legt: ’ik heb ook schapen van een andere stal’, ondersteund door de idee van de veelkleurige wijsheid Gods, noemt hij zich een ‘schaap’, dat meerdere stallen heeft.
Grondige lezing van de Bijbel (Hebreeuws en Grieks) en een idio-matisch-idiolecte vertaling (b.v. de Naardense Bijbel of de verta-lingen van de Dirk Monshouwer Stichting) is hem lief, waarbij voor hem het accent ligt op de Hebreeuwse Bijbel.

Na de dienst zal de kunstenares Ingrid Stassen een korte presentatie geven van haar werk dat vanaf 1 september in de kerk hangt.

 

Liturgie

Agenda