Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 9 september 2018
Tijd 10:30 uur

Thema: Maak je geen onnodige zorgen, heb vertrouwen …

Wanneer bereikt ‘zorgen voor’ een kantelpunt en slaat het om in onnodige bezorgdheid? Wanneer verwordt het werk tot voortdurende angst om je leven zeker te stellen, nu en in de toekomst? Jezus’ oproep in de Bergrede (Mt 6: 25 -34) wil ons van die controledwang bevrijden. We kunnen immers niet alles onder controle houden, we blijven sterfelijke wezens. ‘Kijk naar de vogels’, ‘kijk naar de bloemen’, zegt hij, die leggen geen voorraadschuren aan. Zij leven van wat God hen geeft. Maak je dan geen onnodige zorgen want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Heb vertrouwen!

Wees welkom!

Voorganger: ds Antje van der Hoek

Organist: Hans Jacobi

 

Liturgie

Agenda