Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 1 juli 2018
Tijd 10:30 uur

We lezen Markus 5:21-43. Twee vrouwen spelen in dit gedeelte uit het evangelie een belangrijke rol. Hun leven wordt door Jezus weer heel gemaakt. Een aanraking van Jezus is heilzaam. Je zou kunnen zeggen: deze twee vrouwen komen weer tot leven.

Mooi past hierbij de tekst van Ad den Besten:

Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken.

Hij heeft gezegd:

Gij mens, kom uit, kom uit het graf dat u ontsluit, kom uit en word geboren!

Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen.

Ook wij mogen opstaan uit wat ons dreigt te verstikken.

We mogen losbreken uit de boeien waar we vaak onszelf mee ketenen.

Bevrijd worden van onze angsten en onzekerheden en groeien als mens.

De afbeelding ‘De opwekking van Jaïrus’ dochter’ is van Gabriel Max (1840-1915)

René van Loenen schreef hierover de tekst van  een lied:

Meisje sta op, want je slaapt niet meer,  je droomde, je dagdroomde even.

Meisje sta op, want je droomt niet meer, veel meer dan een droom is het leven.

Nee, je droomt niet, je leeft in het huis van je vader, huis om te leven en kind in te zijn.

 

Voorganger: ds Reinhold Philipp

 

Liturgie 

Agenda