Eerste Adventsdienst – met Johan Goud

Eerste Adventsdienst – met Johan Goud
Datum 3 december 2017
Tijd 10:30 uur

‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.’

Wat doe je als je die spreuk uit Jezus Bergrede (Matteus 5:5) in de mond neemt? Kun je dat echt en van harte beamen?

We weten immers, dat niet zachtmoedigen maar brutalen op zijn minst de halve wereld in bezit hebben. Je kunt er, zo hebben we gemerkt, president van de VS mee worden en als we niet oppassen, gebeurt hier hetzelfde. Nuchterheid blijft hoe dan ook geboden.

In de overdenking worden drie antwoorden op deze vragen gegeven. Het zijn zwakke antwoorden – even zwak als Jezus Bergrede zelf.

Predikant: dr Johan Goud

Aanvang 10.30 uur

Liturgie

 

Agenda