Kennismaken met de Remonstranten 1

Kennismaken met de Remonstranten 1
Datum 1 mei 2023
Tijd 20:00 uur

Introductiecursus

O.l.v. ds. Reinhold Philipp
en ds. Antje van der Hoek

Speciaal voor nieuwkomers

Een cursus voor wie meer wil weten over de remonstranten.

Misschien overweegt u om vriend of lid te worden van deze geloofsgemeenschap, of bent u kortgeleden vriend geworden en wilt u er meer over weten. Er is veel ruimte voor gesprek en om vragen te stellen.

Wat is typisch remonstrants? En bestaat dat eigenlijk wel? Wat verbindt remonstranten met elkaar? Er is een geloofsbelijdenis (maar die hoeven remonstranten niet te onderschrijven, wie lid wordt schrijft een eigen belijdenis), er is een gedeelde traditie/geschiedenis, er zijn gedeelde waarden, zoals de eigen verantwoordelijkheid en de nadruk op vrijheid en verdraagzaamheid.

Deelname vrij

Maandagavonden 20.00 uur

Maandag 1 mei: Herkomst en toekomst van de remonstranten – geschiedenis en organisatie door ds. Reinhold Philipp

Maandag 8 mei: Gedeelde waarden en beginselen – beginselverklaring en geloofsbelijdenis door ds. Antje van der \hoek

Zondag 28 mei: Pinksteren, verwelkoming nieuwe leden en vrienden

Agenda