Diaconale lunch op dinsdag in de Stille Week

Diaconale lunch op dinsdag in de Stille Week
Datum 22 maart 2016
Tijd 12:00 uur

Diaconale lunch met Alice Wijnen-Kroon (India-project)

Trouw en verraad, hosanna en ‘kruisig hem’ liggen dicht bij elkaar in de week voor Pasen. Van Palmzondag tot Stille Zaterdag wordt stil gestaan bij de gebeurtenissen die leidden tot de dood van Jezus.

De diaconale lunch besteedt aandacht aan het India-project van Alice Wijnen-Kroon. Alice Wijnen en haar man zetten zich in voor de noden van de allerarmste bevolking in India. Hun project richt zich op vrouwen, die zijn verlaten door hun echtgenoot of waarvan de echtgenoot is overleden. Deze vrouwen worden totaal aan hun lot overgelaten. Menko en Alice proberen hen een nieuwe toekomst te geven en helpen daarnaast meisjes (vaak de dochters van de hiervoor genoemde vrouwen) om een beroepsopleiding te volgen. Ook hebben zij een school geholpen met twee waterzuiveringsinstallaties.

Tijdens de lunch zal Alice Wijnen een en ander vertellen over het India-project.

Voor de lunch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Agenda