Het Bijbelse verbond

Het Bijbelse verbond
Datum 15 februari 2016
Tijd 14:30 - 16:00 uur

Cursus rond Bijbelverhalen onder leiding van ds Reinhold Philipp

In de bijbel is ‘verbond’ een concept dat de onderlinge verhoudingen beschrijft tussen God en de mensen met wie Hij een (bijzondere) relatie heeft.

In een verbond regelen twee partijen hoe ze met elkaar omgaan en welke toezeggingen ze aan elkaar doen. Een verbond tussen God en mensen (zoals het Oude en het Nieuwe Verbond) is een kader waarbinnen gelovigen hun relatie met God kunnen onderhouden, individueel of als groep. God gaat een relatie aan met mensen en andersom.
In de Bijbel is regelmatig sprake van verbondstrouw en ontrouw. Er zijn verwijten en uitingen van berouw, maar ook beloften en verwachtingen. Het ooit gesloten verbond is het fundament van de hoop waaruit alle generaties leven.

Dit oude verbond krijgt in het Nieuwe Testament een nieuwe dimensie.

Vandaag staat centraal: Het verbond met Abraham (Genisis 12,15,17,21 en 22).

Agenda