Een zomeravond met gedichten en muziek

Een zomeravond met gedichten en muziek
Datum 19 juli 2019
Tijd 20:00 - 21:00 uur
Locatie Den Haag

“om de sublieme momenten en het sentiment daartusschen…”

Een Zomeravond met Muziek & Poëzie

– 19 juli 2019 –

Met Ingrid de Bonth, Hans Jacobi en Reinhold Philipp

 

Het tuinfeest

De Juni-avond opent een hoog licht

Boven de vijver, maar rond om de helle

Lamp-lichte tafel in het grasveld zwellen

De boomen langzaam hun groen donker dicht.

Wij, aan ’t dessert, eenzelvige rebellen,

Ontveinzen ’t in ons mijmerend gedicht,

Om niet, nu ’t uur eind’lijk naar weemoed zwicht,

Elkanders kort geluk teleur te stellen.

Ginds, aan de overkant, gaan reeds gitaren,

En lampions, en zacht-plassende riemen,

Langzaam over verdronken sterren varen—

Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen,

Geenszins om liefde, maar om de sublieme

Momenten en het sentiment daartusschen.

(Martinus Nijhoff: “Het tuinfeest”, in: Vormen, 1924)

Agenda