Debat – café (1)

Debat – café (1)
Datum 16 oktober 2018
Tijd 20:00 uur
Entree
€ 10.-

Geleid door Johan Goud.

De opzet van deze avonden is dat er in een ongedwongen sfeer – en onder het genot van een glas wijn (of iets dergelijks) – naar aanleiding van actuele kwesties gediscussieerd wordt.
Na het publieke gesprek met Johan Goud is er ruim gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Op de eerste debat-avond in dit verband is de bekende dichteres en schrijfster Marjoleine de Vos (1957) onze gast. Het zal vooral gaan over haar dit jaar gepubliceerde essay-bundel met de veelzeggende titel Doe je best. Lof van het ongrijpbare leven. En natuurlijk ook over haar gedichten die in vier bundels te vinden zijn. Waarin ze onbekommerd over God schrijft:

U bent maar vorm, een wijze van zeggen, hoopvol

wil ik bedanken vervloeken beklagen.

Mocht u mij horen ik ben hier op aarde

tot in de eeuwen der eeuwen ben ik hier.

En ook, in de geest van die laatste regel, over het loven van het aardse bestaan hier en nu. Het gaat erom het ‘gegeven zijn’ hier en nu te verdragen en, meer dan dat, het te vieren. Hoe tijdelijk en voorbijgaand het ook is, of beter: juist omdat het dat is.

Elk paradijs is al voorbij, precies daarom

zijn wij er zo gelukkig in geweest. Maar

’t echte feest is altijd nu, als je kersverse

woorden vindt die steeds voor ’t eerst

je openen voor dit moment waarin

de tijd zich toont, bewoond door alles

wat niet blijven kan. Dat is de kracht ervan.

 

Toegang: € 5, – voor leden en vrienden en  € 10, – voor overige belangstellenden

 

 

Agenda