Pasen: een nieuw begin

Pasen: een nieuw begin
Datum 27 maart 2016
Tijd 10:30 uur

Pasen. Een nieuw begin met Noach in Jezus

Maar nu geniet ik, vier ik dit bestaan, / intens verbonden met het bonte leven. / Laat liefde steeds de kleur zijn die mij leidt, mij uitdaagt, elke dag door U gegeven. (Lb. 949:4)

Pasen is een bijzonder feest. In de Bijbel wordt verteld dat de volgelingen van Jezus na zijn dood iets ervoeren dat zij omschreven als opstanding. Een nieuw begin werd gemaakt. Opnieuw kunnen beginnen kenmerkt de bijbelse verhalen. Ook met Noach werd een nieuw begin gemaakt. De regenboog verscheen als teken van dit nieuwe begin.

Er is een speciaal programma voor de kinderen. Vóór de dienst is er een Paasontbijt voor alle kinderen en hun (groot)ouders. Opgave voor het Paasontbijt via de administratie van de kerk:  remondenhaag@hetnet.nl

Aan de dienst werkt een speciaal gelegenheidskoor mee.

Voorganger: ds Marina Slootmans

Liturgie

Agenda