Bijzondere kerkdienst Remonstranten Rotterdam

Bijzondere kerkdienst Remonstranten Rotterdam
Datum 15 maart 2020
Tijd 10:30 uur

Hieronder een uitnodigingsbrief van de De Remonstrantse gemeente Rotterdam.

Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere kerkdienst die zal plaatsvinden op zondag 15 maart. Bij het opheffen van de Remonstrantse Gemeente Delft en de verkoop van het kerkgebouw aldaar heeft de toenmalige Delftse Kerkenraad besloten, de predikantsportretten van Buisman en Oldeman, die daar in de Kerkenraadskamer hingen, te schenken aan onze Gemeente. Inmiddels zijn deze twee schilderijen schoongemaakt en opgehangen in het trapgat naar het orgel. Ze zijn daarmee opgenomen in onze collectie portretten van remonstrantse predikanten. Ook ontvingen wij een prachtig portret van ds. De Génestet. Op zondag 15 maart na de dienst zullen wij deze ‘dominees’ plechtig verwelkomen in onze kerk. Deze dienst zal worden geleid door dr. Tjaard Barnard.

Tijdens deze dienst zingt mezzo-sopraan Anne-Marieke Evers muziek voor de Lijdenstijd van Viadana, Van Rennes en Fauré. Het orgel wordt bespeeld door onze organist Jos van der Kooy.

Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien u bij deze kerkdienst en het koffiedrinken na afloop aanwezig zou willen zijn. Hoewel het niet strikt noodzakelijk is, zouden wij het voor de organisatie plezierig vinden als u uw komst zou willen aankondigen bij het kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotterdam.nl of 010 436 0543.

Wij proberen iedereen te bereiken die belangstelling voor deze dienst zou kunnen hebben. Maar wellicht vergeten wij mensen. Daarom vragen wij u, deze uitnodiging door te sturen aan diegenen uit uw omgeving van wie u aanneemt dat zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Met een vriendelijke groet, namens de Kerkenraad,

Martine van Liempt-van Houten

Agenda