Bijbelcursus / Bijbelkring: Openbaring 19 en 20 een rijk van duizend jaar

Bijbelcursus / Bijbelkring: Openbaring 19 en 20 een rijk van duizend jaar
Datum 12 september 2017
Tijd 14:30 uur
Entree
Gratis

De Openbaring is een Bijbelboek dat heel goed past bij het jaarthema ‘in de tijd -uit de tijd’. Zijn de toekomstvoorspellingen van dit boek uit de tijd? Of bevatten ze ook voor onze tijd nog een kern van waarheid? In september (en eventueel ook oktober) bespreken we de laatste hoofdstukken van dit boek die vol staan met toekomstvoorspellingen.

Een duizendjarig rijk? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Hoe ziet het boek Openbaring de toekomst?

De stad uit hemel

De Openbaring van Johannes (vaak kortweg Openbaring of Apocalyps genoemd) is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel. Het boek Openbaring van Johannes is een apocalyptisch geschrift, dat wil zeggen een geschrift waarin God via visioenen aan mensen zijn plannen onthult (‘apo-calyps’ betekent ‘onthulling’, ‘openbaring’). Het boek Openbaring is bedoeld om de gelovigen te bemoedigen en hen op te roepen stand te houden in tijden van vervolging en onderdrukking. Nu lijkt het misschien alsof het kwaad zegeviert, maar spoedig zal de macht van het kwaad gebroken zijn. De schrijver laat zien dat volgens zijn visie het heden en de nabije toekomst bestaan uit een strijd tussen goddelijke en antigoddelijke krachten, en dat daarop Gods oordeel zal volgen en de definitieve doorbraak van Gods heerschappij.

Als we het boek Openbaring hebben afgesloten, bespreken we het boek ‘Weg met de Bijbel’.

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms zelfs afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu misschien wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Met deze vragen gaan de drie remonstrantse auteurs in dit boek aan de slag. Het zijn kritische lezers, maar ‘weg van de bijbel’. Zijn wij dat ook?

O.l.v. ds Reinhold Philipp

Agenda