Bijbelcursus 8

Bijbelcursus 8
Datum 16 mei
Tijd 14:00 uur

De brief aan Filemon

o.l.v. ds. Reinhold Philipp

De brief aan Filemon is een van de kortste brieven in het Nieuwe Testament. Filemon is een vriend van Paulus. De brief gaat maar over één onderwerp: Paulus vraagt aan Filemon om de weggelopen slaaf Onesimus (die inmiddels christen is geworden) bij zijn terugkeer bij Filemon niet te straffen, ja hem zelfs als broeder in Christus hartelijk te ontvangen. 

Paulus heeft de brief aan Filemon waarschijnlijk rond 55 na Christus geschreven. Slavernij was in die tijd heel gewoon. Slaven hadden bijna geen rechten. Als ze probeerden weg te lopen, werden ze streng gestraft: geslagen of zelfs gedood. 

Wat Paulus vraagt, is dus heel bijzonder, maar in onze tijd zouden we misschien meer verwachten: de vrijlating van de slaaf. Maar zover wil of kan Paulus niet gaan. 

Is de brief ook in onze tijd actueel?

We keuren in onze tijd over het algemeen slavernij af. Maar zijn er niet wereldwijd nieuwe vormen van ‘slavernij’, van uitbuiting, van bittere armoede, van rechteloosheid? Hoe gaan we als christenen daarmee om? Welk advies zou Paulus ons geven?

Donderdagen 14.00 uur,
in de tuinzaal

Deelname vrij

Agenda