Bijbelcursus 6 is afgelast!

Bijbelcursus 6 is afgelast!
Datum 16 maart
Tijd 14:00 uur

Handelingen o.l.v. Reinhold Philipp

Samen een Bijbeltekst lezen, duiden (tekstkritiek) en bespreken. 

Het Bijbelboek Handelingen beschrijft de ontwikkeling van de vroege christelijke kerk. Hoe is het begonnen? Met welke vragen en problemen werden de eerste christenen geconfronteerd? Welke belangrijke ontwikkelingen hebben toen plaatsgevonden? ‘Kunnen wij er in de huidige tijd iets van leren?’

Het boek Handelingen van de Apostelen, meestal kortweg Handelingen, is het boek dat in het Nieuwe Testament volgt op de evangeliën. Handelingen en het evangelie volgens Lukas hebben vrijwel zeker dezelfde auteur. Ze vormen samen een tweedelig werk met een consistente stijl, vocabulaire en theologie. Een auteur wordt niet genoemd. Traditioneel wordt aangenomen dat de schrijver van beide boeken de evangelist Lukas is, die waarschijnlijk een arts was die de apostel Paulus op zijn reizen vergezelde.

De benaming De Handelingen van de Apostelen is in zekere zin misleidend. De (twaalf) apostelen worden alleen in de eerste hoofdstukken genoemd. De aandacht verschuift gaandeweg naar de zendingsreizen van de apostel Paulus en zijn medewerkers.

Maandag 16 maart: Handelingen van de Apostelen. Hoofdstuk 15:1-12: Besnijdenis, ja of nee? Hoofdstuk 16: Steek de zee over.

Maandelijks dinsdagmiddag, 14.00 uur deelname vrij.

Agenda