Bijbelcursus 5

Bijbelcursus 5
Datum 15 februari 2023
Tijd 15:00 uur

Gelijkenissen

O.l.v. ds. Reinhold Philipp

In de cursus bespreken we gelijkenissen met behulp van het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’.

Gelijkenissen horen bij het christelijke cultuurgoed. Zij willen “uit onze comfortzone halen en in verbinding brengen met God en diens koninkrijk.” Het accent van het boek valt sterk op de directe zeggingskracht van de gelijkenissen voor mensen van nu. Wat hebben de gelijkenissen ons in de huidige tijd (nog) te zeggen? Hoe kunnen we ze in onze tijd lezen en begrijpen?

Agenda