Bijbelcursus 4

Bijbelcursus 4
Datum 10 december 2019
Tijd 14:00 uur

Handelingen o.l.v. Reinhold Philipp

Samen een Bijbeltekst lezen, duiden (tekstkritiek) en bespreken. Handelingen

Het Bijbelboek Handelingen beschrijft de ontwikkeling van de vroege christe-lijke kerk. Hoe is het begonnen? Met welke vragen en problemen werden de eerste christenen geconfronteerd? Welke belangrijke ontwikkelingen hebben toen plaatsgevonden? ‘Kunnen wij er in de huidige tijd iets van leren?’
Het boek Handelingen van de Apostelen, meestal kortweg Handelingen, is het boek dat in het Nieuwe Testament volgt op de evangeliën. Handelingen en het evangelie volgens Lukas hebben vrijwel zeker dezelfde auteur. Ze vor-men samen een tweedelig werk met een consistente stijl, vocabulaire en the-ologie. Een auteur wordt niet genoemd. Traditioneel wordt aangenomen dat de schrijver van beide boeken de evangelist Lukas is, die waarschijnlijk een arts was die de apostel Paulus op zijn reizen vergezelde.
De benaming De handelingen van de apostelen is in zekere zin misleidend. De (twaalf) apostelen worden alleen in de eerste hoofdstukken genoemd. De aandacht verschuift gaandeweg naar de zendingsreizen van de apostel Paulus en zijn medewerkers.

10 december

Handelingen 8 en 9:  Philippus en de man uit Ethiopië en Saulus gaat geloven

Maandelijks dinsdagmiddag 14.00 uur deelname vrij

Agenda