Preek van de week

Preek van de week
Datum 7 februari 2016
Tijd 10:30 uur

Mijn God kan tegen een grapje

Ben je niet bang om God te beledigen? De vraag die je eerst zou moeten stellen is: kan God beledigd worden door een menselijke grap? Ds Reinhold Philipp gelooft dat God ons heel bewust geschapen heeft met een gevoel voor humor. Het is een prachtig geschenk van de Schepper, die rijkelijk uitdeelt van de overvloed waarover Hij zelf beschikt.

Is God te verheven om zich met humor in te laten? De Bijbel staat vol met humor en ironie. Zij helpen ons onszelf niet altijd te serieus te nemen.

Mijn God neemt een loopje met alles wat iets voor meent te stellen, prikt ego’s door, stelt al dat troosteloze gezwoeg en falen aan de kaak, en brengt op die manier weer een beetje lucht. De spanning vermindert, de druk gaat van de ketel – het oerprincipe van humor. Enige zelfrelativering kan volgens mij bevrijdend werken.

Mijn God kan tegen een grap en roept ons mensen op onszelf ook niet al te serieus te nemen.

 

Agenda