Witte Donderdag: een nieuw verbond

Witte Donderdag: een nieuw verbond
Datum 24 maart 2016
Tijd 19:30 uur

Het verbond op de proef gesteld

Eén van zijn leerlingen verraadt / Hem aan de vijand die Hem haat. / Maar aan het maal des levens geeft / Hij zich aan hen als brood dat leeft. (Lb. 565:2)

Trouw en verraad, hosanna en ‘kruisig hem’ liggen dicht bij elkaar in de week voor Pasen. Een week voor zijn dood juichten de inwoners van Jeruzalem volgens de evangeliën Jezus nog toe als ware hij een koning. Maar spoedig veranderde hun ‘hosanna’ in ‘kruisig hem.’ Hoe kon trouw en support zo snel omslaan in haat en afkeer? Wie zich eerst verbond met hem, liet hem nu in de steek. Het verbond werd hard op de proef gesteld. Hoe kun je trouw blijven als het gevaarlijk wordt? Hoe kun je trouw blijven aan elkaar? Hoe kun je trouw blijven aan jezelf? Hoe kun je trouw blijven aan God, aan dat waar je voor staat?

Op Witte Donderdag wordt herdacht hoe Jezus samen met zijn leerlingen de maaltijd vierde. Alles lijkt pais en vree, maar er hangt iets in de lucht. Houdt het verbond dat gesloten wordt stand?

In deze kerkdienst wordt het avondmaal gevierd. Naar goed en oud remonstrants gebruik mag iedereen deelnemen aan het avondmaal.

Witte donderdag

Voorganger ds Reinhold Philipp

Liturgie

 

Agenda