Adventsmaaltijd

Adventsmaaltijd
Datum 15 december 2017
Tijd 17:00 uur

Ook dit jaar als voorbereiding op het kerstfeest weer een adventsmaaltijd.

Zoals ieder jaar gaan we samen zingen, naar een overdenking luisteren van ds Antje van der Hoek, het kerstverhaal zal worden verteld door Hanneke Veldhorst en het duo Liesbeth Janssen en Gerhard Landwehr zal weer voor prachtige muzikale momenten zorgen. Onze organist is zoals altijd Warner Fokkens en de stampottenmaaltijd zal ons zeker goed smaken.

U kunt zich nog aanmelden via de administratie tot 10 december a.s.

U bent van harte welkom!

Kosten € 5,00 

 

Agenda