Welkom bij

Remonstranten Den Haag

Meer berichten
Home

Actueel

‘Zoek je kracht in de Heer’ (Ef. 6:10) Bij het opruimen van het huis van mijn ouderlijk huis kwam ik onlangs een bijzondere verzameling brieven tegen. Het waren brieven van mijn Duitse oma aan enkele familieleden in Amerika. Ze gaan over de beangstigende en verwarrende periode, in 1945/ ‘46. Waarin

Lees verder

In de dienst van Goede Vrijdag ‘lopen’ we aan de hand van bijbelteksten en afbeeldingen (van Sieger Köder) met Jezus mee op zijn lijdensweg naar Golgotha.  Hij ‘die de mensen liefhad en werd gekruisigd’, is ‘het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust’. Wat doet het met ons als

Lees verder

Ieder evangelie kent zo z’n eigen accenten als het om opstandingsverhalen gaat. Zo is er bij Johannes een bijzondere rol weggelegd voor de zogeheten ‘geliefde discipel’. Van hem wordt verteld dat hij, bij het zien van Jezus’ graf, ‘zag en geloofde’ (Joh. 20:8). Het wekt de nieuwsgierigheid: wie is deze

Lees verder