logo

Nieuwsbrief-Plus Remonstranten Den Haag e.o.
2 - 23 mei 2024

Agenda

Zondag 5 mei, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp

Maandag 6 mei, 20.00 uur, Kennismaken met de Remonstranten, o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zondag 12 mei, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Sigrid Coenradi

Maandag 13 mei, 20.00 uur, Kennismaken met de Remonstranten, o.l.v. ds. Antje van der Hoek

Donderdag 16 mei, 14.00 uur, Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Vrijdag 17 mei, 9.55 uur, Museumbezoek aan Museum Catharijne Convent o.l.v. Jacques Zwaan

Zondag 19 mei, 10.30 uur, Kerkdienst, Pinksteren met voorgangers. ds. Antje van der Hoek en
ds. Reinhold Philipp

Van de Redactie

Door: Hans Willems

Drie weken, twee feestdagen. Deze Nieuwsbrief-Plus neemt een aanloop naar Hemelvaartsdag en reikt tot een week na Pinksteren, het Feest van de Geest.

De overdenking daarover is van de hand van ds. Reinhold Philipp. Naast de gebruikelijke rubrieken Agenda, Kerkdiensten en Collectes, bieden we een vooruitblik op enkele aan te bevelen activiteiten: Kennismaken met de historie en beginselen van remonstranten, Bijbelstudie, Museumbezoek, Filosofisch Café en de jaarlijkse Bustocht van de Diaconale Commissie.

Peter Kelderman neemt de lezer mee langs muziekstukken met Hemelvaart en Pinksteren als inspiratiebron. Uit de gelederen van de Groene Kerk ontving de redactie een toepasselijk gedicht.
2021-03-30 Plaatje nieuwsbrief
Hans Willems vervolgt de serie portretten van voorgangers van onze gemeenten. Miriam van Dam vond weer een pareltje uit ‘Lieve meneer God’.

De volgende Nieuwsbrief is opnieuw een NB-Plus en verschijnt 23 mei. Kopij graag aanleveren voor zaterdag 18 mei. U kunt uw kopij mailen naar remondenhaag@hetnet.nl

Uit de kerkenraad

Door: Betty Renssen

Na een mooie paascyclus: een volle kerk met Pasen (na een gezellig paasontbijt met de kinderen) en in de Stille Week een intieme kring stoelen rond de altaartafel, wat het gemeenschapsgevoel versterkte, zijn we bijna aan Hemelvaartsdag en Pinksteren toe. We hopen dan een aantal nieuwe vrienden te begroeten.

Micheline Meijer is druk bezig met het organiseren van een leuke vrijwilligersmiddag, daar hoort u later meer over.

De stukken voor de Algemene Vergadering op 2 juni a.s. zijn inmiddels verzonden, zoveel mogelijk per e-mail om kosten te besparen.
Peter Thiadens heeft tot onze spijt om persoonlijke redenen besloten om per 1 mei af te treden als kerkmeester i.p.v. in november. Zijn voorganger Wim Uittenbogaard is gelukkig bereid om dit werk tot november waar te nemen, zodat de kerkenraad in alle rust naar een opvolger kan uitzien.

Ik wens u allen een gezegend Pinksterfeest toe.

Bericht van de administratie

Door Miriam van Dam

Op woensdag 1 mei zijn aan alle leden en vrienden van de Remonstrantse gemeente Den Haag e.o., de stukken voor de Algemene Vergadering verstuurd per mail.

Mocht het nu zo zijn dat u als lid of vriend de stukken niet heeft ontvangen, wilt u dat dan a.u.b. melden aan de administratie via mail: remondenhaag@hetnet.nl of via telefoon 070-3250779.

Dan kunnen de stukken alsnog naar u gestuurd worden.

Dank u wel.

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn live te volgen, of later terug te kijken via Kerk TV.

Zondag 5 mei

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Thema: In Christus' vrijheid staan

Zondag 12 mei

Voorganger: ds. Sigrid Coenradi

Organist: Hans Jacobi

Sigrid Coenradie (1961) werkte bij een theologische uitgeverij, was jeugdwerkbegeleider bij STEK in Den Haag, en docent levensbeschouwing en theologie bij het St. Stanislascollege in Delft. Ze is remonstrants predikant vanaf 2007.

Meer lezen

Zondag 19 mei, Pinksteren

Voorganger: ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Deze dienst worden de nieuwe leden en vrienden welkom geheten. En er is ook kinderdienst.

Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:

2020-04-01 Foto Antje (2)
Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com2020-04-01 Foto Reinhold

Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl


Collecte tweede kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het tweede kwartaal collecteren wij voor een
buitenlands doel: ‘Support Rwanda’.
Support Rwanda is een stichting die onder het
motto “laten we iets doen, want niets doen is geen
optie” in het noordwesten van Rwanda noodhulp
verstrekt aan arme gezinnen en alleenstaande
moeders. Het werk van Support Rwanda is
gestart in de corona-tijd, maar is nadien
voortgezet omdat er in dit afgelegen gebied grote
armoede heerst. Na het uitbreken van de oorlog in
Oekraïne zijn ook hier de kosten van voedsel met
maar liefst 45% gestegen!

De stichting werkt samen met de lokale diaconie
van de Presbyterian Church in Rubengerea. De
coördinatie van de hulp wordt verzorgd door een
team bestaande uit een lokale bewoner, een
diaken en de pastoor. Zij doen dit werk op
vrijwillige basis.

In samenwerking met dit team worden arme
gezinnen, waaronder veel eenouder-gezinnen
waarvan de vader in de genocide is omgekomen,
ondersteund in de basisbehoeften voor
levensonderhoud. Verder ontvangen deze families
hulp om op termijn zelfvoorzienend te zijn. Zoals
hulp bij het aanleggen van een moestuin, de
aanschaf van geiten en kippen en voorzieningen
voor eigen drinkwater. De kinderen van deze
gezinnen worden geholpen met schoolmaterialen
en schoolgeld. Ook ontvangen de gezinnen
incidenteel hulp voor medische kosten.

In het afgelopen jaar is het gebied waar ‘Support
Rwanda’ werkt, getroffen door ernstige
overstromingen en aardverschuivingen, dus dit
jaar wordt er naast de reguliere noodhulp ook hulp
verstrekt op het gebied van het herstel van
woningen en wegen. Deze hulp geschiedt in
samenwerking met Wilde Ganzen.

Wij hopen dan ook dat u dit mooie doel van
harte zult willen steunen.
2020-04-08 foto collectezakjes.
Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Weekje weg.

In Jezus’ voetsporen treden

Door: ds. Reinhold Philipp

Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?, schreef Huub Oosterhuis (geïnspireerd door Jesaja 43:18) voor een lied.

‘Waarom staren jullie naar de hemel?’, vragen boodschappers van God aan de apostelen, nadat Jezus voor hun ogen is verdwenen. ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen.’ De afwezigheid van Jezus door de hemelvaart heeft volgens de lieddichter Jan Willem Schulte Nordholt geen einde gemaakt aan zijn nabijheid. De spanning tussen niet-aanwezig maar ook niet helemaal afwezig wordt extra kracht bijgezet door het woordspel ‘verlaten’ - ‘niet alleen laten’. De twee mannen, we weten niet wie ze zijn, zetten de volgelingen op een ander spoor. Staar niet naar de hemel, maar kijk om je heen!

Lukas schreef (volgens sommige theologen) niet alleen zijn evangelie, maar ook de ‘Handelingen van de apostelen’. Daarin staat niet meer het leven van Jezus centraal, zijn woorden en daden, maar de weg van de volgelingen. Zij worden opgeroepen om -gesterkt door de Geest- in Jezus’ voetsporen te treden, om zijn weg te gaan, zijn woorden te spreken, zijn daden te verrichten, in zijn naam zijn heilswerk voort te zetten en ieder op zijn eigen plek zich in te zetten voor Gods nieuwe wereld. Wij kunnen in zijn voetsporen treden, niet door continu naar de hemel te (blijven) kijken, maar door ons streven de hemel naar de aarde te brengen.

De hemel op aarde verwezenlijken zal waarschijnlijk niet lukken. Maar we kunnen op veel kleine plaatsen steeds weer een klein stukje van de hemel proberen te realiseren. In een Duits kinderliedje klinkt een gezegde uit Afrika: Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. (Veel kleine mensen die op veel kleine plaatsen veel kleine dingen doen, kunnen het gezicht van de wereld veranderen.)
La Ascensión, Juan de Flandes
Jezus is niet meer grijpbaar aanwezig, niet tussen de volgelingen van toen en niet tussen ons nu, maar hij heeft geen afscheid genomen van deze wereld. Door zijn woorden en daden leeft hij voort. In zijn Geest bouwen zijn volgelingen toen en nu verder aan het Koninkrijk Gods, aan Gods nieuwe wereld, aan de hemel op aarde. Blijf niet naar de hemel staren, maar ga ‘bekleed met een kracht uit de hemel’ terug naar de mensen om daar met geduld, liefde en vreugde, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing teken van Gods aanwezigheid onder de mensen te zijn. De Geest van Pinksteren zal ons de moed en de kracht geven om in zijn en hun voetsporen te treden.

Maandag 6 en 13 mei, 20.00 uur

Introductiecursus

O.l.v. ds. Reinhold Philipp (6 mei) en
ds. Antje van der Hoek (13 mei)

Speciaal voor nieuwkomers Een cursus voor wie meer wil weten over de remonstranten. Misschien overweegt u om vriend of lid te worden van onze geloofsgemeenschap, of bent u kortgeleden vriend geworden en wilt u er meer over weten.

Er is veel ruimte voor gesprek en om vragen te stellen. Wat is typisch remonstrants? En bestaat dat eigenlijk wel? Wat verbindt remonstranten met elkaar?

Aanmelden gewenst via remondenhaag@hetnet.nl

Meer lezen

Donderdag 16 mei, 14.00 uur

Bijbelcursus o.l.v.
ds. Reinhold Philipp

De brief van Filemon

De brief aan Filemon is een van de kortste brieven in het Nieuwe Testament. Filemon is een vriend van Paulus.

De brief gaat maar over één onderwerp: Paulus vraagt aan Filemon om de weggelopen slaaf Onesimus (die inmiddels christen is geworden) bij zijn terugkeer bij Filemon niet te straffen, ja hem zelfs als broeder in Christus hartelijk te ontvangen.

Deelname vrij.

Meer lezen
Bijbelcursus 8

Vrijdag 17 mei, 9.55 uur

Naar Museum Catharijne Convent, Utrecht, ‘De schepping van de wetenschap’.

Door: Jacques Zwaan

Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. De twee hebben innig samengewerkt, maar kunnen ook keihard botsen. En tot op de dag van vandaag hebben ze onverwacht veel met elkaar gemeen. Deze expositie 'De schepping van de wetenschap' biedt een fascinerende reis door de geschiedenis.

Dwaal langs eeuwenoude wetenschappelijke instrumenten, zeldzame manuscripten en intrigerende kunst. Ontdek hoe de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in West-Europa niet kan worden begrepen zonder kennis over de invloed van religie.
17 mei Museumbezoek
Museum het Catharijne Convent
Praktische informatie: Vertrek vrijdag 17 mei te 9.55 uur van station Den Haag Centraal. Graag aanmelden zodat er verdere informatie kan worden verstrekt: j.zwaan25@kpnplanet.nl

Meer lezen

Bustocht op dinsdag 21 mei

Door: Ninon Vercoutre namens de Diaconale Commissie

Onze jaarlijkse bustocht zal plaatsvinden op
dinsdag 21 mei a.s.; zie de Nieuwsbrief van 4 april
j.l. De bestemmingen zijn: Delfshaven en de
Maeslantkering bij Hoek van Holland, waar een lunch zal worden aangeboden.

De bustocht is voor iedereen geschikt, jong of
oud, en goed of slecht ter been; zonder/met
rollators. Er hoeft niet veel gelopen te worden. We
verzamelen om 9.45 uur bij de kerk; de bus
vertrekt klokslag 10.00 uur. Rond de klok van
17.30 uur zullen wij weer terug zijn bij de kerk.

Opgave voor deelname kan tot uiterlijk zondag 12
mei a.s. bij de administratie van de kerk, of via de
intekenlijst in de hal. Graag eventuele
dieetwensen voor de lunch op de intekenlijst
vermelden.
De bijdrage voor deze bustocht bedraagt € 25,-
per persoon, tevoren over te maken naar
rekening NL93INGB 0000 0063 97 van de
Remonstrantse Gemeente te Den Haag, onder
vermelding Bustocht 2024.

Wij hopen met u op een gezellige en interessante
bustocht!

Woensdag 29 mei (nieuwe datum), 15.00 uur

Filosofisch café m.m.v.
Ronald van Raak

Erasmiaanse waarden

Na de inleiding en discussie, is er gelegenheid om met elkaar na te praten en een glaasje te drinken.

De discussie wordt geleid door emeritus predikant-Johan Goud. De coördinatie van het Filosofisch café berust bij Ernst Klatte.

Meer lezen
Filosofisch café 4 (nieuwe datum)

Hemelvaart in de Grote Kerk

Omdat er in de Remonstrantse Kerk geen dienst is op Hemelvaartsdag verwijst de kerkenraad u met plezier naar de dienst die op donderdag
9 mei om 11.00 uur plaatsvindt in de Grote- of
St. JacobsKerk.

De organisatie is in handen van het Missionair Platform Den Haag waarin een aantal kerken in deze stad samenwerken. Voorganger is ds. Bart Noort van de Franse Kerk in Voorburg. Muzikale medewerking door de band Elim en organist Danny Spaans.

Er is kinderoppas en kinderkerk voor kinderen tot en met zes jaar. Voor oudere kinderen is er een werkje in de kerk.

Na afloop koffie en thee.
Grote kerk of St. Jacobskerk Den Haag

Die ons voorgingen…

Door: Hans Willems

Wie zijn die deftige dames en heren in toga die ons vanaf de muren in Bibliotheek en Tuinzaal aankijken?


Deze keer: ds. Francois Kleijn.

Remonstrantse protestant


‘Een remonstrantse demonstrant’. Zo omschreef de bekend predikant J. J. Buskes in een artikel in Trouw ds. Francois Kleijn, van 1923 tot 1944 predikant van onze gemeente. Het artikel verscheen vier jaar na het overlijden van Kleijn en was gewijd aan een opmerkelijke gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog.

Buskes en Kleijn maakten beiden deel uit van het Convent van Kerken, het orgaan dat contact onderhield met de Duitse bezetter in een poging te redden wat er te redden viel. Toen de Jodenvervolging in Amsterdam vorm begon te krijgen, stelde ds. Kleijn in een vergadering van het Convent voor om de Nieuwe Kerk tot toevluchtsoord te verklaren wanneer er opnieuw razzia’s zouden worden uitgevoerd. Het voorstel werd door de vergadering verworpen omdat het niet realistisch zou zijn. Buskes, zelf vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, steunde zijn remonstrantse collega en betreurde dat het plan nooit is doorgegaan.

Francois Kleijn werd op 22 november 1887 in Dordrecht geboren. Voordat hij in Leiden theologie ging studeren had hij al een aantal jaren gewerkt bij de Twentsche Bank. Zijn eerste gemeente was Lochem. Van daar kwam hij in 1923 naar Den Haag, waar hij tot 1944 werkzaam bleef. Die periode werd begin jaren dertig onderbroken voor een twee jaar durend verblijf in toenmalig Nederlands-Indië met als opdracht de organisatie van vrijzinnige protestantse groeperingen.
Ds. Francois Kleijn
Vanwege zijn opstelling en activiteiten in die moeilijke oorlogsjaren belandde hij in de hongerwinter in de Scheveningse gevangenis. Drie maanden zat hij opgesloten. In het laatste oorlogsjaar was ds. Kleijn benoemd tot predikant in algemene dienst als voorzitter van de Commissie tot de Zaken, zoals het dagelijks bestuur toen al werd genoemd. Hij vervulde die functie tot aan zijn emeritaat in 1954 en maakte dus de wederopbouw mee na ’40-’45.

In 1948 was Kleijn samen met de latere hoogleraar ds. H. J. Heering de vertegenwoordiger van de remonstranten bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam. Kleijn was ook oprichter en eerste hoofdredacteur van het Remonstrantsch Weekblad en curator van de Leidse Universiteit. Een jaar na zijn emeritaat ontving hij een eredoctoraat aan het Olivet College in Michigan voor zijn jarenlange inzet voor de internationale samenwerking van vrijzinnige protestanten.

Op 19 oktober 1970 overleed hij in Katwijk op 82-jarige leeftijd.

Groene kerk, groen geloven

Ditmaal in deze rubriek een speciaal voor de Nieuwsbrief geschreven gedicht van een van de commissieleden.

Door: Nellie Schuring- Versteeg

Vandaag voel Ik mij groen.
Niet van dat sluike,
ontluikende, aarzelend groen,
dat zal Ik wel of zal Ik niet doen
groen, dat beetje gelige,
melige, fletse, welhaast
ouderwetse groen. Nee!

Vandaag voel Ik me groen
zoals een malse weide,
een diepgeworteld donker
groen, dat zeker weten,
ietsje vileine, niet te peilen
barstens vol leven groen.

Vandaag nog wil Ik groeien.
Morgen zal Ik bloeien.

Afgesproken ?

Religie-impressies wereldwijd- Muziek rond Pinksteren

Door: Peter Kelderman

Net als bij Pasen, zijn er in de klassieke muziek werken gecomponeerd voor rond Pinksteren. Wolfgang Amadeus Mozart was pas 12 toen hij een werk rondom het pinksterfeest schreef: het motet 'Veni Sancte Spiritus'. De compositie was een voorbereidende oefening voor wat later zijn 'Missa Brevis' zou worden. Het motet volgt het vers uit de psalm van de pinkstermis. Klik hier

Ook Johann Sebastian Bach schreef veelvuldig muziek voor de pinkstertijd; zo zijn er werken speciaal gemaakt voor Hemelvaartsdag (‘Himmelfahrts Oratorium’), en Pinksteren. Trompetten, pauken en grootschalige feestklanken overheersen in de cantate 'O ewiges Feuer'. Dezelfde feestelijke sfeer komt terug in 'Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!', de eerste pinkstercantate van Bachs hand. Klik hier voor fragmenten van telkens een halve minuut.

'Veni Creator Spiritus' is een kerkelijke pinksterhymne, meestal gezongen in het gregoriaans en gebaseerd op een tekst van de monnik Hrabanus Maurus. De eerste twee zinnen van de hymne gaan als volgt: "Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer." Deze tekst komt terug in gregoriaanse gezangen, maar inspireerde ook latere componisten. Zo verwerkte Gustav Mahler de tekst in het eerste deel van zijn
Symfonie nr. 8.

Muziek en dans vormen de hoofdmoot van de remonstrantse pinksterviering 2020 vanuit de Hoorneboeg in Hilversum. Klik hier Midden in de coronatijd komen studenten van het Remonstrants Seminarie (RS) bij elkaar, o.l.v. Christa Anbeek. Na een Psalm en vioolspel volgt het lied ‘Venit Sancte Spiritus’. De RS leden bespreken dan hoe ze de lockdown bij de coronatijd ervaren (lang niet negatief, eigenlijk). Christa Anbeek leest een Pinksterbrief voor aan de kinderen van de RS leden, en er is het lied: ‘Taal van mijn hart’ van Stef Bos. Ook is er dans van de DDDD (Dutch Don’t Dance Division’), op muziek van Purcell, en op een melodie uit ‘Orfeo ed Euridice’.

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen, is Pinksteren nog weinig gecommercialiseerd. Kerkelijke pinkstermuziek gaat over de komst van de Heilige Geest, en het ontluiken van ‘het leven’, liefdes, natuur. Op YouTube kunt u vele liederen uit het programma ‘Nederland Zingt’ vinden.
Een ander voorbeeld is het welbekende ‘Hier is onze fiere Pinksterblom’, dat velen zich nog wel uit hun jeugd zullen herinneren: Klik hier

Dit pinksterfeest wordt tegenwoordig vooral in het oosten en zuiden van Nederland en op de Waddeneilanden als kinderfeest voortgezet.

Het aloude feest wordt ‘de viering van de pinksterblom’ genoemd, als uit de ongetrouwde meisjes van de gemeenschap door de huwbare jonge mannen een bruid gekozen werd en met bloemen en een kroontje werd versierd. De tradities en rituelen kunnen nu per regio verschillen, maar ze zijn over het algemeen gericht op het vieren van de aardse groeikracht en de liefde tussen jonge mensen.

Het feest staat ook symbool voor verbinding binnen de gemeenschap en wordt vaak met familie en scholen gevierd:

Hier is onze fiere Pinksterblom

En ik zou hem zo graag eens wezen

Met die mooie kransen in het haar

En met die rinkelende bellen

Recht is recht; krom is krom

Gelieve iets te geven voor de fiere Pinksterblom

Want de fiere Pinksterblom moet voort.

Lieve meneer God

Door: Miriam van Dam


In deze rubriek zullen we in de Nieuwsbrieven-Plus een kostelijke verzameling kinderbriefjes met vragen,
wensen, klachten voor God plaatsen.

We ontlenen deze briefjes aan het boekje 'Children's letters to God', samengesteld door Stuart Hample en
Eric Marshall. De illustraties zijn van Tom Bloom. De Nederlandse vertaling: 'Lieve meneer God' is
uitgegeven door Unieboek bv/van Holkema & Warendorf, Houten. Zesde druk 2000.
Beste lezer,
Het mei/juninummer van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier. Lees hier de digitale versie.

‘Het gaat niet om ons; wij zijn doorgeefluik’

De Duitse kerk en de synagoge van de Liberaal-Joodse gemeente zijn in Den Haag bijna buren. Hun voorgangers – rabbijn Marianne van Praag en predikant Thomas Vesterling – raakten bevriend en werken jaarlijks samen aan de Jom Hasjoa-herdenking. Toch gaat hun vriendschap verder dan de herdenking van de Sjoa.

Personalia

Overleden

Op 30 april is de heer Eric Oude Vrielink overleden. in de leeftijd van 80 jaar.

Nieuwe vriend


De heer Teun van Wijk

We heten hem van harte welkom in onze
gemeente.

Kanselbloemen en kaarten

Als u het belangrijk vindt, dat iemand kanselbloemen of een kaart van de gemeente ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een jubileum of het bereiken van een zeer hoge leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Micheline Meijer
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338.
Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: https://denhaag.remonstranten.nl - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.
Email Marketing Powered by MailPoet