Remonstrantse Orde

Hoorneboeg2

De Remonstrantse Orde is een gemeenschap van mensen, die in hun leven ruimte willen maken voor geloofsverdieping en spiritualiteit. En daarmee ook voor God.

Ordebijeenkomsten

Zowel remonstranten als niet-remonstranten doen mee met de Orde. Een ordebijeenkomst staat in het teken van een persoonlijke geloofsverdieping en van maatschappelijke betrokkenheid. De verdieping van het geestelijk leven verbinden we met de samenleving. In elke ordebijeenkomst zijn enkele liturgische momenten met stilte, meditatie, zang, gebed en bijbellezingen. Tussen de bijeenkomsten in werken de deelnemers aan hun persoonlijke geloofsverdieping door een dagelijks stiltemoment of door het lezen van een tekst.

Na enkele ordebijeenkomsten te hebben bijgewoond, kun je toetreden als lid van de Remonstrantse Orde. Je schrijft daartoe een tekst, die voor jou van betekenis dan wel inspirerend is, en legt die tekst tijdens een liturgisch moment zelf in het ordeboek. De landelijke bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum De Hoorneboeg in Hilversum en beginnen op vrijdag 18.00 uur met een maaltijd en eindigen op zaterdagmiddag om 16.00 uur. Meer weten? Neem contact met ons op.