Corona

In maart 2020 zijn onze kerkdiensten, kringen, cursussen en veel persoonlijke bezoeken stopgezet in verband met de corona-uitbraak, die toen ons land bereikte. Vanaf juni zijn de kerkdiensten, eerst in zeer beperkte omvang, weer opgestart: daarbij houden we uiteraard rekening met de geldende overheids- en RIVM-voorschriften.  Zo staan in de kerkzaal de stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar.

Nadere details heeft de kerkenraad  neergelegd in een bezoekersprotocol (zie onderstaande link). Daarin wordt bijvoorbeeld bepaald dat er een  maximum aantal bezoekers is voor diensten en andere bijeenkomsten. Naar verwachting zal voorlopig ook aanmelding van tevoren verplicht zijn, wanneer u zeker wilt zijn van toegang.

Dit bezoekers protocol wordt regelmatig bijgewerkt naar de laatste ontwikkelingen. Belangrijke wijzigingen zullen ook in de Nieuwsbrief worden aangekondigd.

Bezoekersprotocol

Inmiddels zijn in 2021 de maatregelen aangescherpt en mogen er geen bezoekers meer aanwezig zijn bij de kerkdiensten en zijn alle activiteiten en kringen afgelast.

De kerkdiensten zijn op zondagochtend vanaf 10.30 uur wel live te volgen en later terug te kijken via Kerk TV. U kunt hier klikken om naar kerk TV te gaan. U kunt na dienst via Zoom virtueel koffie drinken en napraten over de dienst. U kunt hier klikken als u wilt deelnemen aan het virtueel koffiedrinken na de dienst.