Corona

In maart 2020 zijn onze kerkdiensten, kringen, cursussen en veel persoonlijke bezoeken stopgezet in verband met de corona-uitbraak, die toen ons land bereikte. Vanaf juni zijn de kerkdiensten, eerst in zeer beperkte omvang, weer opgestart: daarbij houden we uiteraard rekening met de geldende overheids- en RIVM-voorschriften.  Zo staan in de kerkzaal de stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar.

Nadere details heeft de kerkenraad  neergelegd in een bezoekersprotocol (zie onderstaande link). Daarin wordt bijvoorbeeld bepaald dat er een  maximum aantal bezoekers is voor diensten en andere bijeenkomsten. Naar verwachting zal voorlopig ook aanmelding van tevoren verplicht zijn, wanneer u zeker wilt zijn van toegang.

Dit bezoekers protocol wordt regelmatig bijgewerkt naar de laatste ontwikkelingen. Belangrijke wijzigingen zullen ook in de Nieuwsbrief worden aangekondigd.

Bezoekersprotocol