Zomercursus

Zomercursus
Datum 25 juli 2018
Tijd 14:00 - 16:00 uur

Het paradijs, de dood en het kind.

Het leven in teksten door dr. Johan Goud

De waarde van woorden is in onze tijd om allerlei redenen en door allerlei oorzaken in het geding. Ze moeten steeds vaker plaats maken voor beelden, klanken en gebaren. Dat blijkt in het bijzonder bij elementaire levensfeiten, zoals die van geboren worden, sterven, hoop en liefde. Profeten en dichters hebben gemeenschappelijk dat ze de waarde van woorden hoog houden. Ze houden ervan om onbekend terrein te betreden en naar nieuwe woorden op zoek te gaan. Geen wonder dat de Bijbel zoveel dichterlijke taal bevat en dat dichters vaak van religieuze taal gebruik maken.

In vier bijeenkomsten lezen en bespreken we een reeks gedichten over uiteenlopende thema’s – die gemeenschappelijk hebben dat ze zo subtiel zijn dat onze gewone taal er vaak aan voorbijgaat. Dichters weten er dichterbij te komen. Na een algemene inleiding over religie en poëzie, gaat het in de tweede bijeenkomst over het thema van het paradijs en van de tuin; in de derde bijeenkomst over de dood: soms een vriend, soms een vijand; op de vierde bijeenkomst over het kind, dat kwetsbaar is en de toekomst bij ons brengt. Met aandacht voor het werk van vele dichters: Van Deel, Kopland, Otten, Vasalis, Marjoleine de Vos, en anderen. En daarnaast komen onvermijdelijk ook de profeten en de filosofen aan het woord.

Kosten: vrijwillige bijdrage, suggestie: € 5, – per keer

Opgave bij het bureau van de kerk is gewenst, 070-3250779, remondenhaag@hetnet.nl 

Er zijn fotokopieën van de teksten beschikbaar.

 

 

Agenda