Poëzie lezen 2

Poëzie lezen 2
Datum 14 september 2019
Tijd 10:30 uur

Samen Poëzie lezen met Ingrid de Bonth

Reikt de invloed
van een gedicht zo ver
dat iemand ergens te
laat komt, omdat hij het
net heeft gelezen?
(K. Schippers)

In september zal Ingrid de Bonth opnieuw een cursus ‘Samen poëzie lezen’ verzorgen. In vier bijeenkomsten zullen we ons richten op het sa-men lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen. De gedichten die we lezen, zullen zoveel moge-lijk verbonden zijn met ons jaarthema ‘In alles de Liefde’.
De eerste bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een 45 minuten durende introductieworkshop na afloop van de openingszondag op 1 september. De overige bijeenkomsten vinden plaats op drie zaterdagochtenden in september. De bijeenkomsten kunnen als reeks, maar ook als losse ochtenden worden bijgewoond.

Deelname voor leden/vrienden vrijwillige bijdrage, overige belangstellenden € 5.00

Dr. Mr. Ingrid de Bonth-Week-hout is neerlandica, historica en jurist met een grote voorliefde voor poëzie.
Zij studeerde af op de hekeldichten van Vondel en promoveerde op boekencensuur in de Noordelijke Neder-landen in de zeventiende eeuw.
In het dagelijks leven is zij werkzaam als vicevoorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs,
een onderwijsbestuur voor primair en voortgezet onderwijs.

Agenda