Poëzie cursus 1

Poëzie cursus 1
Datum 18 september 2021
Tijd 10:00 uur

Samen Poëzie lezen

met Ingrid de Bonth

Poëzie

Als je je nukkig ingraaft onder de dekens,

wil je eigenlijk zeggen: kom bij me liggen.

Als je de deur achter je dichtslaat en wegrent,

wil je eigenlijk zeggen: kom me toch achterna.

En als je zegt: ‘ik hou van je’

bedoel je: ‘hou je van mij?’

Zie je nou wel dat poëzie nodig is,

want als ik ‘ja’ zou zeggen,

zou dat niks betekenen.

(Herman de Coninck)

In september en oktober 2021 zal Ingrid de Bonth opnieuw een cursus ‘Samen poëzielezen’ verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen. De gedichten die we lezen, zullen mede in het licht staan van ons jaarthema.

De bijeenkomsten kunnen als reeks, maar ook als losse ochtenden worden bijgewoond.

Dr. mr. Ingrid de Bonth-Week-hout is neerlandica, historica en jurist met een grote voorliefde voor poëzie. Zij studeerde af op de hekeldichten
van Vondel en promoveerde op boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw.
In het dagelijks leven is zij werkzaam als vicevoorzitter College van Bestuur van Lucas Onderwijs, een onderwijsbestuur voor primair en voortgezet onderwijs.

Zaterdagochtenden

10.00 – 12.30 uur

18 september

Deelname voor leden/vrienden vrijwillige bijdrage, overige belangstellenden € 5, – per keer

 

Agenda