Muziekcursus 6

Muziekcursus 6
Datum 5 maart
Tijd 10:30 uur

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Veel Bijbelse figuren belandden precies waar ze niet wilden zijn. Denk aan Abraham, Jozef, Mozes, Petrus, Paulus, Johannes van Patmos… Maar juist daar, tegen alle verwachting in, vonden ze hun ware zelf. Ook wij leven in duistere tijden, niet wetend wat de toekomst voor ons in petto heeft. Muziek kan een middel zijn om onzekerheden tegemoet te zien, verwachtingen uit te spelen en tenminste iets van harmonie te ervaren.

Jan-Willem van Ree (gastspreker, bijeenkomst Messiaen)

Frederiek Muller (zang, bijeenkomst Messiaen)

Zes zaterdagen van 10.30-12.30 uur

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage,
overige belangstellenden € 5, – per keer

Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter.
Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag.

5 maart: – Bestaat religieuze muziek? (Messiaen)

In zijn muziek wees Messiaen ‘momenten’ aan waarbij mogelijk sprake zou zijn van een ‘doorbraak naar gene zijde’. De musicoloog Sander van Maas schreef hierover een uitvoerige studie.

Met medewerking van Jan-Willem van Ree (gastspreker), Frederiek Muller (zang) en Hans Jacobi (orgel).

 

Agenda