Muziekcursus 2

Muziekcursus 2
Datum 26 oktober 2019
Tijd 10:30 uur

In alles de Liefde

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

De liefde kent vele verschijningsvormen: vriendschap, erotiek, gemeenschapsvorming, spiritualiteit.
Tijdens de muziekcursus zien en horen we hoe deze uitingen in elkaars verlengde liggen.

Zes bijeenkomsten met Hans Jacobi; op 15 februari ook met Jan-Willem van Ree en Frederiek Muller.

Zaterdagochtenden, van 10.30-12.30 uur
Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage,
overige belangstellenden € 5, – per keer

26 oktober: Alternatieve volkszang

De apostel Paulus zag de kerk als het lichaam van Christus. In dat kerkelijke lichaam gaat het er soms wel en soms niet harmonieus aan toe. Zo ontstonden in de VS vormen van religieuze volkszang waarbij stemmen op elkaar botsen als straatrumoer. Denk aan de ongepolijste koorzang van William Billings, de wilde extase van de Shakers, of de ruige meerstemmigheid van de Sacred Harp Singers.

Agenda