Mini-Symposium Geloven en lezen is afgelast

Mini-Symposium Geloven en lezen is afgelast
Datum 9 mei
Tijd 10:30 - 15:00 uur

O.l.v. Johan Goud 

Ruim 20 jaar geleden publiceerde de theoloog Klaas Huizing een boek met de titel Homo legens, de lezende mens. Hij vindt dat de traditionele interesse van theologen voor de vraag wat openbaring is, plaats moet maken voor de vraag: Wat is lezen? De vraag wordt dan, met welke literaire middelen de Bijbel transcendentie ‘in scène brengt’, hoe ze de lezer ertoe brengt om zich door verhalen te laten veranderen. ‘Ik kijk niet naar de Bijbel, maar de Bijbel kijkt naar mij. Niet ik lees de tekst, maar de tekst leest mij’. Deze gedachte vormt het uitgangspunt van dit kleine symposium. Over vragen als deze: Hoe brengt een schrijver transcendentie (wat dat ook wezen moge) in scène? Welke verhalen brengen ons ertoe te geloven (wat dat ook wezen moge)? Kun je lezen zonder te geloven en geloven zonder te lezen?

Sprekers zijn:

Willem Jan Otten, schrijver, dichter, essayist

Joost Baars, dichter, essayist, boekhandelaar

Liesbeth Eugelink, schrijver, essayist, criticus.

Johan Goud, emeritus remonstrants predikant en -hoogleraar

Programma:

10.00  ontvangst, koffie

10.30  opening

10.40  Willem Jan Otten

11.10  vragen, gesprek

11.30  Joost Baars

12.00  vragen, gesprek

12.20  lunch

13.00  Liesbeth Eugelink

13.30  vragen, gesprek

13.50  Johan Goud

14.20  forumgesprek

15.00  afsluiting

Deelname voor leden en vrienden vrijwillige bijdrage, ( i.v.m de lunch suggestie bijdrage € 5.00),  voor overige belangstellenden € 5,00.

I.v.m. de lunch graag opgeven via bureau: 070-3250779 of via remondenhaag@hetnet.nl 

Agenda