Lezing over ‘Voltooid leven’

Lezing over ‘Voltooid leven’
Datum 19 juni 2019
Tijd 19:30 uur

Met Annemarieke van der Woude.

Vorig jaar verscheen er een remonstrantse bezinningsbrief over dit vraagstuk.

Dat gebeurde naar aanleiding van het wetsvoorstel dat het mogelijk zou maken dat mensen op een waardige manier en op een zelfgekozen tijdstip een einde aan hun leven zouden kunnen maken. In verschillende kringen is hieraan aandacht besteed en eerder vond in onze gemeente het debatcaf√© met voormalig KNMG-voorzitter (en voorzitter van de werkgroep die de brief opstelde), Rutger Jan van der Gaag,¬† plaats. In de bezinningsbrief, die u in het najaar bij een AdRem meegestuurd hebt gekregen (ook verkrijgbaar via landelijk bureau 030 2316970) wordt dit precaire en complexe thema op zorgvuldige manier van meerdere kanten (o.m. filosofisch-theologisch, juridisch, medisch) bekeken. Het motto van de brief is ontleend aan de antropologische toeleiding van de remonstrantse belijdenis uit 2006: ‘dat de voltooiing van een mensenleven niet afhangt van wie zij zijn, wat we bezitten en wat we presteren, maar dat dit is ingebed in iets dat groter is dan wijzelf en waarvoor wij nauwelijks woorden kunnen vinden’.

Dr Annemarieke van der Woude (1963) is predikant in de remonstrantse gemeente Oosterbeek. Zij maakte deel uit van de werkgroep ter voorbereiding van de bezinningsbrief, werkte jarenlang als geestelijk verzorger in een verpleeghuis en heeft meerdere publicaties over euthanasie en voltooid leven geschreven. In 2016 verscheen van haar hand, bijvoorbeeld, ‘Als de dood, trage vragen bij het euthanasiedebat’.

 

Agenda